Pomoc Kościołowi na Wschodzie

Pomoc Kościołowi na Wschodzie

Cele i zadania

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” prowadzi od 2007 roku ogólnopolską akcję pomocy Kościołowi katolickiemu i Polakom na Wschodzie.

Akcja polega na:

 • niesieniu systematycznej pomocy Polakom i Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.
 • Wsparcie udzielane jest osobom świeckim, kapłanom i zgromadzeniom zakonnym. Finansowa pomoc przeznaczana jest na odbudowę i budowę kościołów, budowę i funkcjonowanie obiektów służących celom duszpasterskim i charytatywnym. Organizowane są wyjazdy grup wolontariuszy i pielgrzymów na tereny objęte pomocą oraz wydawane materiały promujące Akcję.

Efektem Akcji jest między innymi:

 • dokończenie budowy i wyposażenie Domu Samotnej Matki w Pisarówce wraz z własnym ujęciem wody (studnia głębinowa);
 • pomoc materialna na bieżące funkcjonowanie Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim oraz Instytutu Teologicznego im. św. J. Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej;
 • zorganizowanie wyjazdów kilku grup wolontariuszy (rehabilitanci, masażyści, lekarze, pielęgniarki) do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi oraz do prowadzenia szkoleń dla personelu w Domu Dziecka w Załuczu;
 • pomoc finansowa przy wymianie dachu w kościele parafialnym w Zabłotowie;
 • wsparcie finansowe przy wydaniu podręcznika dla nowopowstałego Katolickiego Towaristwa Mołodych na Ukrainie (odpowiednik KSM w Polce);
 • doposażenie w meble i sprzęt multimedialny Domu Rekolekcyjnego w Jazłowcu;
 • zorganizowanie wyjazdu wolontariuszy do pracy przy budowie pierwszej katolickiej świątyni na Kamczatce oraz wsparcie finansowe na przeprowadzenie badań geodezjno-sejsomlogicznych na terenie wulkanicznym pod budowę kościoła;
 • w miarę potrzeb przekazywane są odzież, środki opatrunkowe i leki niezbędne do prowadzenia posługi wśród miejscowej ludności na Ukrainie;
 • co roku zorganizowano tygodniowe wyjazdy ok. 50 osobowych grup „Śladami I i II Rzeczpospolitej”, w celu zapoznania się z efektami niesionej pomocy oraz bliższego poznania Ukrainy i jej mieszkańców. Nawiązano i utrzymano bezpośrednie kontakty z kilkunastoma parafiami katolickimi z terenu Ukrainy i Rosji.

Plany związane z Akcją:

 • pomoc w budowie świątyni katolickiej na Kamczatce;
 • pomoc w podjęciu nauki i studiów w Polsce przez młodzież pochodzenia polskiego ze Wschodu;
 • pomoc w kształceniu misjonarzy ze Wschodu.
 • kontynuacja dzieł rozpoczętych, szczególnie pomoc dla Domu Samotnej Matki w Pisarówce.

Akcja „Pro Ecclesia in Oriente” ma zasięg ogólnopolski. Jest prowadzona ze środków własnych Regionu Rzeszowskiego i wspierana finansowo przez Komisję Krajową, struktury regionalne, branżowe i zakładowe NSZZ „Solidarność” oraz osoby prywatne, stowarzyszenia, firmy i parafie z całego kraju.

Roman Jakim
Przewodniczący
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

ks. dr Jacek Uliasz
Dyrektor Instytutu Teologicznego im. Św. J. Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej
Koordynator Akcji na terenach Wschodnich.

 

Apel, konto, regulamin

logo_wschodW latach osiemdziesiątych XX wieku, robotnicy w Polsce otrzymali ogromną solidarnościowa pomoc od wielu środowisk z całego świata. To także dzięki tej pomocy mógł powstać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Dzisiaj, gdy inni potrzebują pomocy, jesteśmy zobowiązani tę pomoc nieść, dzieląc się tym co posiadamy.

Nawiązując do decyzji Zarządu Regionu z grudnia 2006 r. ws. systematycznego wspomagania odradzającego się Kościoła Katolickiego na Wschodzie, apelujemy do działaczy, członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” o włączenie się w tę akcję.
Potrzeby Kościoła Katolickiego na Wschodzie i mieszkańców, zniszczonej przez komunizm Ukrainy, są ogromne.

Pomoc finansową można wpłacać w kasie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” (I piętro, pok. 18) lub na nr konta:

47 1240 1792 1111 0010 1374 3580  z dopiskiem „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.
Dla wpłacających z zagranicy: SwiftCode: PKO PPL PW

Każda, nawet symboliczna wpłata ma wielkie znaczenie dla tamtejszych mieszkańców, którym pomagają, pracujący w bardzo trudnych warunkach, polscy kapłani i siostry zakonne.

Do pobrania:

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.