Lear wybrał władze

Lear wybrał władze

luty.2018 049

2-go lutego w siedzibie Oddziału Regionu Rzeszowskiego w Mielcu odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Lear Corporation Poland II o/Mielec, na którym dokonano wyboru władz nowo zarejestrowanej organizacji. Zebraniu przewodniczyły przedstawicielki Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Lear Corporation Poland II o/Jarosław: Edyta Tancer, Anna Wysocka i Anna Białas. Wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący Regionu Rzeszowskiego Roman Jakim, przewodniczący Regionu Ziemia Przemyska Szymon Wawrzyszko.
Na funkcję przewodniczącej została wybrana Katarzyna Szczukocka, a pozostałymi członkami Komisji Oddziałowej zostali: Urszula Walska, Ewa Kolbusz, Magdalena Machała, Marcin Blicharz, Ewa Krempa i Elżbieta Mikowska. Organizacja liczy obecnie184 członków i jest 2 co do wielkości w oddziale w Mielcu. Nowo powstała organizacja po raz pierwszy weźmie udział w wyborach władz regionalnych, ponieważ ma 3 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

A. Hryniewicka
Dział Rozwoju Związku