Obchody 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

Obchody 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

Główne uroczystości odbędą się w czwartek (7 marca).
godz. 9:00 – spotkanie okolicznościowe w auli II LO im. płk Leopolda Lisa-Kuli przy ul. ks. Jałowego 22 w Rzeszowie,
godz. 12:00 – uroczysta msza święta pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby, ordynariusza diecezji rzeszowskiej, przyrzeczenie „Orląt” ZS w kościele farnym w Rzeszowie.
godz. 13 – uroczystość przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli na Placu Farnym: przegląd pododdziałów, odśpiewanie hymnu narodowego, podniesienie flagi państwowej na maszt, przyrzeczenie strzeleckie dziewcząt i chłopców z Jednostek Strzeleckich Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, okolicznościowe przemówienia, apel pamięci, salwa honorowa, składanie wieńców i wiązanek kwiatów, pokaz sprawności młodzieży strzeleckiej, defilada pododdziałów.
Uroczystość jest organizowana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezydenta Rzeszowa, II LO im. płk L. Lisa-Kuli w Rzeszowie oraz Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.
****************
th
Leopold Lis – Kula, mieszkaniec Rzeszowa, wybitny oficer Związku Strzeleckiego (ZS), Legionów i odradzającego się Wojska Polskiego, zginął w wieku zaledwie 22 lat.
Urodzony 11 XI 1896 r. w Kosinie (pow. Łańcut). Uczęszczał do II Gimnazjum w Rzeszowie, działał w skautingu i organizacji „Promień”. W 1912 r. wstąpił do ZS.
W roku następnym uzyskał stopień oficerski i nominację na zastępcę Komendanta Okręgu III ZS.
Od 1914 r. w Legionach, gdzie dowodził kompanią, a następnie batalionem. Po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej i skierowany na front włoski, gdzie został ciężko ranny.
W 1918 r. mianowany Komendantem Obwodu POW w Rzeszowie, a w lipcu tego roku komendantem POW na Ukrainie.
W grudniu 1918 r., w stopniu majora, objął dowództwo batalionu w 23 pp. 7 III 1919 r. został ciężko ranny pod Torczynem i wkrótce zmarł.
Pośmiertnie awansowany na podpułkownika, a następnie zweryfikowany w stopniu pułkownika.Gorący patriotyzm oraz wybitne uzdolnienia wojskowe sprawiły, że jego postać zaczęła szybko obrastać legendą.
Postanowiono uhonorować jego zasługi budując pomnik. Na czele Komitetu Budowy stanęła Aleksandra Piłsudska. Pomnik dłuta Edwarda Wittiga odsłonięto w 1932 r.

l2
Główne uroczystości odbyły się 18 września i nadano im wyjątkowo bogatą oprawę. Uczestniczyli w nich prezydent Ignacy Mościcki, marszałkowa Piłsudska z córkami, a także marszałkowie Sejmu i Senatu, kilku ministrów i kilkunastu generałów. Miejsce honorowe obok prezydenta przeznaczono dla matki bohatera – pani Elżbiety Kulowej. Po odsłonięciu pomnika odbyła się defilada garnizonu rzeszowskiego, licznych organizacji i stowarzyszeń, w tym 5 tysięcy strzelców.
Odtąd pomnik stał się celem wycieczek oraz miejscem licznych uroczystości patriotycznych. Po utracie niepodległości w 1939 r. stał się solą w oku władz okupacyjnych. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1940 r. Niemcy pomnik zniszczyli, a brąz przeznaczyli na złom. Udało się uratować jedynie głowę z pomnika, która szczeliwie przetrwała okupację i lata powojenne, a obecnie eksponowana jest w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa.Odbudowa pomnika możliwa była dopiero po odzyskaniu przez Polskę suwerenności.

280840
Nowy pomnik, autorstwa Jana Wilczyńskiego i Bogusza Salwińskiego, został uroczyście odsłonięty w 1992 r. Aktu odsłonięcia dokonali żyjący jeszcze towarzysze broni płk. Lisa – Kuli: Wojciech Jarecki i Józef Flis – Flisiński oraz por. M. Ochalik w asyście strzelców A. Kaźmierczaka i D. Krawczyńskiego.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.