ICN Polfa Rzeszów SA z certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom

ICN Polfa Rzeszów SA z certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom

pppwww

Od lewej: Mirosław Dziwik (przewodniczący KR „S” ICN Polfa Rzeszów SA), Roman Jakim (przewodniczący ZR Rzeszowskiego „S”), Piotr Duda (przewodniczący KK „S”), Bogumiła Stec-Świderska (za-ca przewodniczącego ZR Rzeszowskiego „S”), Andrzej Duda (Prezydent RP), Tadeusz Pietrasz (Prezes ICN Polfa Rzeszów SA), Tadeusz Perdeus (przewodniczący KZ „S” ICN Polfa Rzeszów SA), Ryszard Bukowski (członek Zarządu ICN Polfa Rzeszów SA)

– Moment, w którym pracownicy wskazują swoich pracodawców jako tych, którzy powinni zostać nagrodzeni, za to, że traktują ich w sposób uczciwy, że przestrzegają zasad, jest momentem rzeczywiście niezwykłym. Mam wielki szacunek dla tych pracodawców, którzy zasad umieją przestrzegać, którzy nie ulegają pokusie pójścia na skróty, po to, żeby zarobić trochę więcej. Przestrzeganie prawa pracy jest ważne dla zrównoważonego rozwoju państwa – mówił 26 lutego 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podczas gali konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Przypomniał, że inicjatywa NSZZ „Solidarność” miała dla Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wielkie znaczenie. – Był przecież nie tylko współpracownikiem Solidarności, tej podziemnej, która walczyła o byt polskiego państwa jako państwa suwerennego, niepodległego, o prawa pracowników i prawa człowieka; był także wiceprzewodniczącym Solidarności niezwykle zaangażowanym w sprawy pracownicze, uważając je za ważny element budowania nowoczesnego, dobrze rozwijającego się państwa – mówił Prezydent RP.
– Państwo jesteście wzorem pracodawców, przedsiębiorców, którzy wychodzą ponad standardy kodeksu pracy, zawieracie układy zbiorowe pracy, wychodzicie ponad standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, bo działają w waszych firmach społeczni inspektorzy pracy, bo w waszych zakładach funkcjonują i dobrze się mają związki zawodowe – mówił podczas gali Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.
Celem organizowanego przez NSZZ „Solidarność” konkursu, który odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, jest promowanie pracodawców, wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
Wyróżnienia przyznano po raz dziesiąty. Wśród 27 laureatów z 36 zgłoszonych firm jest pracodawca z naszego regionu – Tadeusz Pietrasz, Prezes ICN Polfa Rzeszów SA. Certyfikatem posługiwał się będzie przez najbliższe trzy lata.

Galeria zdjęć z wręczenia certyfikatów laureatom z naszego regionu Prezesowi ICN Polfa SA w Rzeszowie i Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych w Krośnie >>>

ICN Polfa Rzeszów SA jest częścią międzynarodowego koncernu Valeant

Perdeus 2aNa pytanie, dlaczego Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nominowała spółkę ICN Polfa Rzeszów S.A do certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, odpowiada przewodniczący Tadeusz Perdeus
– Ponieważ w ocenie naszej Komisji Zakładowej spółka na to zasłużyła. Oczywiście za słowem spółka kryje się Zarząd firmy, czyli Prezes Tadeusz Pietrasz i dyrektor finansowy, członek Zarządu Ryszard Bukowski. Działania Zarządu od wielu lat są działaniami nastawionymi na rozwój spółki, na jej unowocześnienie, na bezpieczeństwo, komfort pracy, konkurencyjność, przy zachowaniu podmiotowości pracowników. Brzmi to trochę jak laurka, ale patrząc z pewnego dystansu tak po prostu jest. Do wielu rzeczy jako pracownicy już przyzwyczailiśmy się i nawet nie myślimy, że może być inaczej, są one dla nas oczywiste. To, że mamy przestrzegany ZUZP, Porozumienie o współpracy pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi, własną mini przychodnię plus pakiet prywatnej opieki medycznej, zapisy o płacy minimalnej w spółce, które gwarantują pracownikom wyższe dochody, system nagród jubileuszowych, spotkania z emerytami dwa razy w roku itd. tylko potwierdzają dobrą współpracę związków zawodowych z Zarządem spółki. W chwili obecnej na terenie spółki działają trzy organizacje związkowe, a uzwiązkowienie w spółce jest ponad 70%, co na pewno jest dodatkowym mocnym atutem w negocjacjach np. płacowych, które są zawsze trudne, pełne emocji i różnicy zdań, co też jest naturalne. Konflikty i spory są wpisane w naszą współpracę, można powiedzieć były, są i będą.
Te rzeczy oczywiście są też na pewno w wielu innych spółkach, ale to drobne gesty decydują o całości współpracy pomiędzy zarządem spółki, a związkami zawodowymi, jak np. zgoda na ruchomy czas pracy (na stanowiskach, na których jest to możliwe), zgoda Prezesa aby w godzinach szczytu pracownicy mogli przejeżdżać przez teren firmy, żeby ułatwić im włączenie się w ruch uliczny (Polfa leży na skrzyżowaniu dwóch bardzo ruchliwych ulic Przemysłowej i Batalionów Chłopskich), czy utworzenie Funduszu Stypendialnego dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, z którego co roku mogą korzystać dzieci pracowników, które osiągnęły dobre wyniki w nauce – były na pewno dodatkowymi argumentami, aby zgłosić spółkę ICN Polfa Rzeszów S.A. do programu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Informacja przygotowana przez kancelarię Prezydent RP >>>

Nowsze wpisy
Starsze wpisy