ICN Polfa Rzeszów SA z certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom

ICN Polfa Rzeszów SA z certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom

pppwww

Od lewej: Mirosław Dziwik (przewodniczący KR „S” ICN Polfa Rzeszów SA), Roman Jakim (przewodniczący ZR Rzeszowskiego „S”), Piotr Duda (przewodniczący KK „S”), Bogumiła Stec-Świderska (za-ca przewodniczącego ZR Rzeszowskiego „S”), Andrzej Duda (Prezydent RP), Tadeusz Pietrasz (Prezes ICN Polfa Rzeszów SA), Tadeusz Perdeus (przewodniczący KZ „S” ICN Polfa Rzeszów SA), Ryszard Bukowski (członek Zarządu ICN Polfa Rzeszów SA)

– Moment, w którym pracownicy wskazują swoich pracodawców jako tych, którzy powinni zostać nagrodzeni, za to, że traktują ich w sposób uczciwy, że przestrzegają zasad, jest momentem rzeczywiście niezwykłym. Mam wielki szacunek dla tych pracodawców, którzy zasad umieją przestrzegać, którzy nie ulegają pokusie pójścia na skróty, po to, żeby zarobić trochę więcej. Przestrzeganie prawa pracy jest ważne dla zrównoważonego rozwoju państwa – mówił 26 lutego 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podczas gali konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Przypomniał, że inicjatywa NSZZ „Solidarność” miała dla Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wielkie znaczenie. – Był przecież nie tylko współpracownikiem Solidarności, tej podziemnej, która walczyła o byt polskiego państwa jako państwa suwerennego, niepodległego, o prawa pracowników i prawa człowieka; był także wiceprzewodniczącym Solidarności niezwykle zaangażowanym w sprawy pracownicze, uważając je za ważny element budowania nowoczesnego, dobrze rozwijającego się państwa – mówił Prezydent RP.
– Państwo jesteście wzorem pracodawców, przedsiębiorców, którzy wychodzą ponad standardy kodeksu pracy, zawieracie układy zbiorowe pracy, wychodzicie ponad standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, bo działają w waszych firmach społeczni inspektorzy pracy, bo w waszych zakładach funkcjonują i dobrze się mają związki zawodowe – mówił podczas gali Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.
Celem organizowanego przez NSZZ „Solidarność” konkursu, który odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, jest promowanie pracodawców, wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
Wyróżnienia przyznano po raz dziesiąty. Wśród 27 laureatów z 36 zgłoszonych firm jest pracodawca z naszego regionu – Tadeusz Pietrasz, Prezes ICN Polfa Rzeszów SA. Certyfikatem posługiwał się będzie przez najbliższe trzy lata.

Galeria zdjęć z wręczenia certyfikatów laureatom z naszego regionu Prezesowi ICN Polfa SA w Rzeszowie i Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych w Krośnie >>>

ICN Polfa Rzeszów SA jest częścią międzynarodowego koncernu Valeant

Perdeus 2aNa pytanie, dlaczego Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nominowała spółkę ICN Polfa Rzeszów S.A do certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, odpowiada przewodniczący Tadeusz Perdeus
– Ponieważ w ocenie naszej Komisji Zakładowej spółka na to zasłużyła. Oczywiście za słowem spółka kryje się Zarząd firmy, czyli Prezes Tadeusz Pietrasz i dyrektor finansowy, członek Zarządu Ryszard Bukowski. Działania Zarządu od wielu lat są działaniami nastawionymi na rozwój spółki, na jej unowocześnienie, na bezpieczeństwo, komfort pracy, konkurencyjność, przy zachowaniu podmiotowości pracowników. Brzmi to trochę jak laurka, ale patrząc z pewnego dystansu tak po prostu jest. Do wielu rzeczy jako pracownicy już przyzwyczailiśmy się i nawet nie myślimy, że może być inaczej, są one dla nas oczywiste. To, że mamy przestrzegany ZUZP, Porozumienie o współpracy pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi, własną mini przychodnię plus pakiet prywatnej opieki medycznej, zapisy o płacy minimalnej w spółce, które gwarantują pracownikom wyższe dochody, system nagród jubileuszowych, spotkania z emerytami dwa razy w roku itd. tylko potwierdzają dobrą współpracę związków zawodowych z Zarządem spółki. W chwili obecnej na terenie spółki działają trzy organizacje związkowe, a uzwiązkowienie w spółce jest ponad 70%, co na pewno jest dodatkowym mocnym atutem w negocjacjach np. płacowych, które są zawsze trudne, pełne emocji i różnicy zdań, co też jest naturalne. Konflikty i spory są wpisane w naszą współpracę, można powiedzieć były, są i będą.
Te rzeczy oczywiście są też na pewno w wielu innych spółkach, ale to drobne gesty decydują o całości współpracy pomiędzy zarządem spółki, a związkami zawodowymi, jak np. zgoda na ruchomy czas pracy (na stanowiskach, na których jest to możliwe), zgoda Prezesa aby w godzinach szczytu pracownicy mogli przejeżdżać przez teren firmy, żeby ułatwić im włączenie się w ruch uliczny (Polfa leży na skrzyżowaniu dwóch bardzo ruchliwych ulic Przemysłowej i Batalionów Chłopskich), czy utworzenie Funduszu Stypendialnego dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, z którego co roku mogą korzystać dzieci pracowników, które osiągnęły dobre wyniki w nauce – były na pewno dodatkowymi argumentami, aby zgłosić spółkę ICN Polfa Rzeszów S.A. do programu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Informacja przygotowana przez kancelarię Prezydent RP >>>

Nowsze wpisy
Starsze wpisy

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.