Uwaga delegaci na WZD !

Uwaga delegaci na WZD !

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Rzeszowskiego Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza
odbędzie się
16 czerwca 2018 r. (sobota) godz. 9.30

Uniwersytet Rzeszowski – Katedra Produkcji Roślinnej
Rzeszów-Zalesie, ul. A. Zelwerowicza 4

Obrady poprzedzi msza św. o godz. 8.00 w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP
Rzeszów-Zalesie, ul. A. Zelwerowicza 2

W celu sprawnego zorganizowania WZD zwracamy się z gorącą prośbą do Przewodniczących Komisji Zakładowych „Solidarności” o pilne:

1. Zgłoszenie ewentualnej nieobecności w obradach swoich Delegatów lub konieczności wystawienia dla nich oddelegowania w związku
z udziałem w WZD, kontakt z Teresą Wasylów, tel. 17 86 21 108 lub e-mail: bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl lub sekretariatem ZR, tel. 17 862 17 09, e-mail: rzesz@solidarnosc.org.pl

2. Uregulowanie odpłatności za udział w WZD, która wynosi 20 zł od delegata na rachunek 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem „WZD” lub w kasie Zarządu Regionu.

Materiały dla delegatów dostępne będą w oddziałach terenowych ZR lub w sekretariacie ZR na 2 tygodnie przed rozpoczęciem WZD. Prosimy Przewodniczących Komisji Zakładowych o ich odbiór i przekazanie swoim delegatom.