Zapisy na szkolenie RODO

Zapisy na szkolenie RODO

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” organizuje w dniu 16 maja 2018 r. w siedzibie Regionu (ul. Matuszczaka 14) szkolenie dotyczące RODO.
Szkolenie odbywać się będzie w trzech grupach po max. 30 osób w godzinach:
I grupa o godz. 9.00
II grupa o godz. 11.00
III grupa o godz. 13.00

Zgłoszenia przyjmowane będą od 7 maja 2018 r.
Zgłoszenie uczestnika obowiązkowo obejmuje: imię nazwisko, zakład pracy, telefon kontaktowy.

W powyższej sprawie proszę się kontaktować z :
Grażyna Mierzwa, tel. 17 850 14 34, e-mail: prawnik.rzesz@solidarnosc.org.pl
Barbara Staszczak, tel. 17 850 14 32, e-mail: prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl