Zgłosili uwagi do GIP

Zgłosili uwagi do GIP

Wczoraj w siedzibie rzeszowskiej „Solidarności” z inicjatywy Wiesława Łyszczka Głównego Inspektora Pracy odbyło się spotkanie z przewodniczącymi Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność” z województwa podkarpackiego z udziałem inspektor Barbary Kiełt, pełniącej obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie oraz Wojciecha Buczaka, Posła na Sejm RP.
Było to jedno z pierwszych spotkań jakie Główny Inspektor Pracy planuje zorganizować w innych regionach NSZZ „Solidarność” z udziałem działaczy najbardziej reprezentatywnego związku zawodowego.
W Rzeszowie rozmawiano o bieżących problemach i szerokiej współpracy dla dobra pracowników. Związkowcy zgłosili inspektorom wiele uwag m.in. do zagmatwanego procesu rejestracji zmian do zakładowych układów zbiorowych pracy, do interpretacji przepisów dotyczących wykorzystania urlopu wypoczynkowego, czy do respektowania przez pracodawców uprawnień działaczy związkowych.

IMG_1227
Na zdjęciu od lewej: Wojciech Jarząb (ZR Podkarpacie), Tadeusz Majchrowicz (Komisja Krajowa), Barbara Kiełt (Okręgowy Inspektora Pracy), Wiesław Łyszczek (Główny Inspektor Pracy), Wojciech Buczak (poseł PiS), Roman Jakim (ZR Rzeszowski), Andrzej Kaczmarek (ZR Ziemia Sandomierska), Szymon Wawrzyszko (ZR Ziemia Przemyska).