Obradowali Członkowie Zarządu Regionu

Obradowali Członkowie Zarządu Regionu

 

7 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Standardowo pierwszym punktem obrad są informacji z bieżących prac Prezydium, które przedstawia Roman Jakim, przewodniczący ZR. Relacje z tych działań można również na bieżąco śledzić na stronie internetowej Regionu.

Przebieg październikowego posiedzenia Komisji Krajowej omówił Paweł Szpunar, przewodniczący „S” w Zelmerze i członek KK. Poinformował m.in., że odbyła się dyskusja o strategii rozwoju Związku, również w kontekście tworzenia nowych organizacji w służbach mundurowych. Działacze szczebla krajowego zapoznali się także z pracami zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy oraz zdecydowali, że Komisja Krajowa zwróci się do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o nadzór nad sprawami dotyczącymi bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia trzech liderów „Solidarności” w krakowskim Genpact PL Sp. z o.o.

Informacje o sytuacji w organizacjach związkowych przedstawili przewodniczący i działacze struktur terenowych. W Muzeum-Zamek w Łańcucie, Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpiły długo oczekiwane ruchy płacowe. Jednak to w rzeszowskim Kruszgeo pracownicy otrzymają największe podwyżki, bo 7%. W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych z dyrektorem Szpitala Klinicznego nr 2 w Rzeszowie sytuacja wśród pracowników jest bardzo napięta. O swoją przyszłość boją się również zatrudnieni w Zelmerze, ponieważ zarząd spółki zdecydował o całkowitym zaprzestaniu produkcji małego agd z logo „Zelmer”. Pracownicy Lear w Mielcu odczuwają skutki następującego kryzysu motoryzacyjnego, co wiąże się z trudnymi negocjacjami „S” z zarządem dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń. Zmiany organizacyjne w firmie Ciech budzą niepokoje i podziały wśród pracowników Organika Sarzyna. Jak alarmują działacze, sytuacja w domach pomocy społecznej jest niezwykle niepokojąca, ponieważ brak podwyżek powoduje odejścia z pracy personelu, co może doprowadzić do paraliżu tych placówek, m.in. DPS w Przemyślu, Strzyżowie, Babicy, czy w Piskorowicach-Mołynie.

Andrzej Filipczyk, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, poinformował, że organizacjach NSZZ „Solidarność” Majster, Wody Polskie, Nadleśnictwo Leżajsk, PUP Leżajsk oraz PIP Rzeszów przeprowadzone zostały wybory lub wybory uzupełniające na funkcje związkowe.
Przyjęto do wiadomości rezygnację Grzegorza Lasoty z funkcji członka ZR, podyktowaną zmianą zatrudnienia.

Słodką niespodziankę Członkom ZR sprawiła Bożena Lauzer, przewodnicząca „S” w Muzem-Zamek w Łańcucie, częstując tortem upieczonym z okazji 75-lecia utworzenia Muzeum.

 

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.