Trzeba wybierać odpowiedzialnie!

Trzeba wybierać odpowiedzialnie!

IMG_9595

– W jakim kierunku pójdzie Polska zależy dziś tylko od nas Polaków. Sprawdzianem naszej dojrzałości będą najbliższe wybory parlamentarne. Pokażą one jaka będzie Polska, katolicka czy nie… To jest nasz patriotyczny obowiązek. To jest pomnażanie danego nam przez Boga daru – mówił ks. prałat Ireneusz Folcik w kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny, w 39 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości związane z 39 rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny i „Solidarności”, celebrowana w kościele farnym przez ks. bp Jana Wątrobę, ordynariusza diecezji rzeszowskiej, w asyście kilku kapłanów. W kazaniu ks. Prałat Ireneusz Folcik, nawiązując do odczytywanej w tym dniu Ewangelii o trzech sługach, którym ich pan przekazał do rozmnożenia talenty, powiedział m.in.: – Każdy z nas otrzymał od Boga jakiś talent, jeden sprawność fizyczną, inny umysłową. Są też dary wspólne, jak Kościół i Ojczyzna. Dary te możemy zaniedbać lub je pomnażać, tak by owocowały dla nas i naszych bliźnich. Nawiązując z kolei do przypadającej następnego dnia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, ks. Folcik przypomniał, że ziemia polska kryje krew naszych bohaterów, wzywając do odpowiedzialności za dalszy los Ojczyzny. Trzeba dbać, by nie potrzebne były kolejne ofiary. Rok 1939 skończył się dla nas dopiero w roku 1989 – kontynuował ks. Prałat. Powstanie w 1980 roku Solidarności jest bardzo ważną lekcją historii. Fenomen solidarnościowego zrywu Polaków wypływał z Ewangelii, Chrystus stał przy strajkujących robotnikach. Ludzie upokarzani upomnieli się o swoje prawa i walczyli o nie z wielką determinacją. Nie wolno tego zakłamywać, bo fałszowanie historii to fałszowanie polityki. Solidarność to nie muzealny eksponat, jest to wciąż zadanie, które trzeba wykonać. Należy z nią wiązać dalsze losy Polski i Europy. III Rzeczpospolita nie jest rajem na ziemi, ale żadne drogi przed Polską nie są zamknięte – kontynuował ks. Folcik. W jakim kierunku pójdzie Polska zależy dziś tylko od nas Polaków. Sprawdzianem naszej dojrzałości będą najbliższe wybory parlamentarne. Pokażą one jaka będzie Polska, Katolicka czy nie… Nie wolno głosować na kogoś kto gardzi bliźnim, walczy z Kościołem, promuje zabijanie dzieci nienarodzonych. Głosując na nich zapieramy się wiary. Trzeba wybierać odpowiedzialnie. To jest nasz patriotyczny obowiązek. To jest pomnażanie danego nam przez Boga daru. Gdy świat ogarnia cywilizacja śmierci powinniśmy powrócić do prawdy, wiary i Solidarności. Pokażmy światu Chrystusa poprzez nasze życie. Trzeba się uczyć Boga, czytając Ewangelię i rozpoznawać znaki czasu. Drogą Solidarności jest walką o wolność i sprawiedliwość. Kończąc kazanie, ks. Folcik poprosił zgromadzonych o odmówienie wraz z nim modlitwy do św. Michała Archanioła.

Kazanie do odsłuchania

 

IMG_9718

Po mszy uczestniczący w niej członkowie i sympatycy „S”, poprzedzani przez poczty sztandarowe, przeszli na dziedziniec kościoła pod krzyż misyjny, pod którym w okresie stanu wojennego gromadzili się działacze zdelegalizowanej „S”.

Uroczystości pod krzyżem zapoczątkowało odśpiewanie Hymnu Narodowego. Następnie kilka słów wygłosił do zgromadzonych ks. bp Jan Wątroba. – Wspominając Tych, którzy przed 39 laty w tym niezwykłym, heroicznym zrywie upomnieli się o swoje prawa i modląc się za nich, winniśmy także wyrazić wdzięczność tym, którzy są dziś strażnikami pamięci. Tym, którzy czuwają, nad tym, by pamięć o tamtych wydarzeniach nigdy nie osłabła, by nie uronić nic z tamtego dziedzictwa, z tamtego wielkiego dobra. By pamięć o tym przekazać kolejnemu pokoleniu. Jest to wyrazem naszej miłości do Ojczyzny. Bo ciągle nam potrzeba Solidarności, jako Związku, ale także jako cnoty moralnej, bycia razem patrzenia w jednym kierunku, troski o Ojczyznę. Ale to nie tylko pamiętanie, to także serdeczna modlitwa i wewnętrzne postanowienie, by nie ustawać w tej drodze. By wykorzystując każdą chwilę realizować marzenia tych sprzed 39 lat, ale także własne i współczesnych. Bo tak wiele jest jeszcze do zrobienia…

 

IMG_9650

Potem przemówił Roman Jakim, przewodniczący Regionu Rzeszowskiego „S”. Przewodniczący powiedział m.in.: – Warto co roku świętować rocznicę powstania „S”, bo trzeba przypominać Polsce, Europie i światu że w 1980 roku „S” zrobiła to co się wcześniej nikomu nie udało – w bezkrwawy sposób doprowadziła do upadku zbrodniczego systemu. Dlatego dziś, po 39 latach, możemy się w swoim państwie czuć wolnymi. Przez 39 lat zmieniła się Polska, mamy wolność, powstały różne partie, ale nie zmieniła się S – zmieniły się jedynie metody działania Związku. Dziś, tak samo jak kiedyś, „S” walczy o prawa pracownicze, o lepsze warunki pracy i wyższe zarobki pracowników. Tak jak kiedyś walczyliśmy ze złym systemem, który zniewalał Polaków i ich rodziny, tak dziś przyszło nam walczyć, tylko, że z trochę inną ideologią. Także dziś przychodzi nam stawać do walki o to, by hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna” były wyryte w sercach Polaków i towarzyszy wszystkim Polakom. Ostatnie cztery lata pokazały, że Związek „S”, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Prezydent RP mogą wspólnie działać na rzecz dobra wszystkich Polaków….

IMG_9654

Obchody rocznicowe zakończyło złożenie pod krzyżem kwiatów i odśpiewanie Hymnu Solidarności.

je-kl

 

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.